Vakature: Skoolhoof Hoërskool Durbanville

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

Vakature: Skoolhoof Hoërskool Durbanville

 • Post Date:Dec 3, 2018
 • Views 793
 • Application Instructions SEE BELOW.
Hoërskool Durbanville, Langenhoven Street, Durbanville, Cape Town, South Africa
Job Description

Vakature: Skoolhoof Hoërskool Durbanville

Die Hoërskool Durbanville is ‘n toonaangewende Afrikaans-medium skool in die noordelike voorstede van Kaapstad, met 1013 leerders vanaf Graad 8 to 12 en onderwys personeel van 53.

Ons nooi kandidate, wat voldoen aan die minimum posvereistes, uit om aansoek te doen vir die pos van Skoolhoof. Buitengewone bestuurs- en organisatoriese vaardighede sowel as die vermoë om verhoudings te bou met personeel, leerders, ouers en die breër gemeenskap, sal ‘n voorvereiste wees vir die suksesvolle kandidaat.

Pos Uitsette

 • Ontwikkel en implementeer strategië vir die bevordering van ons visie van akademiese sukses vir alle leerders.
 • Ontwikkel en implementeer strategië vir die bevordering van ons visie van sport en kultuur sodat daar ruimte vir elkeen is om hul talente en gawes te ontwikkel, en hul persoonlikheid ten volle uit te leef
 • Neem leiding in die skep van ‘n skoolkultuur wat die voortgesette verbetering van leer en onderrig vir leerders en personeel bevorder.
 • Verantwoordelik vir die kweek van leiers onder personeel en leerders.
 • Verantwoordelik vir die daarstel en bestuur van strukture wat sal voorsien in die fisiese, intellektuele en emosionele veiligheid van leerders – sodat onderrig en leer ongehinderd plaasvind.
 • Skep ‘n professionele omgewing deur te verseker dat persoonlike en personeel-interaksies met ander in die skool en gemeenskap met die grootste respek en professionaliteit uitgevoer word.

Kwalifikasie

Kandidate moet aan die volgende minimum vereistes voldoen:

 • Toepaslik gekwalifisserd.
 • Toepaslike B graad met ‘n nagraadse kwalifikasie of soortgelyk.

Kennis, ondervinding en ervaring

 • Ervaring op adjunkhoof (skool van gelyke groote) – en skoolhoofvlak is ‘n voorvereiste vir aansoekers.
 • Bewese bestuurders ervaring aan die hand van die gelyste uitsette.
 • Finansies en begrotings bestuur
 • Kurrikulumbestuur
 • Transformasie bestuur

Bevoegdhede

 • Uitstekende kommunikeerder (afrikaans en engels)
 • Demonstreer hoë morele, etiese en professionele standaarde van prestasie en integriteit.
 • Delegeer, Beplan, Organiseer
 • Bestuur en bou van verhoudings
 • Konflik hantering en problem oplossing

Hierdie vakature word geadverteer in die WKOD-vakaturelys 1 van 2019 wat op 15 Februarie 2019 verskyn. Die vakaturelys is beskikbaar op die WKOD-webblad (http://wced.pgwc.gov.za/home/home.html).

Voornemende kandidate word uitgenooi om aanlyn aandoek te doen.

Aansoeke (volledige CV) kan ook direk gestuur word aan: Hannes.Boshoff@za.ey.com

Voornemende Kandidate word uitgenooi om ons webbladsy te besoek by http://www.durbanvillehs.co.za/. Die 2017/2018 Durbanville Hoërskool Prospektus is ook beskikbaar op aanvraag.