Taalonderwysers / Language Teachers

Taalonderwysers / Language Teachers

  • Post Date:June 28, 2018
  • Views732
  • Application Instructions SEE BELOW.
HTS Sasolburg, Harry Smith Street, Sasolburg, South Africa
Job Description

Twee toegewyde taalonderwysers (English Home Language / First Additional Language OF Afrikaans Huistaal / Eerste Addisonele Taal

  1. Permanent Departmentele pos: gr. 10-12
  2. Permanente Beheerliggaampos: gr. 10-12

 

Vereistes

– Toepaslike onderwyskwalifikasie

– Kennis van KABV (CAPS)

– SARO (SACE) geregistreer

– Buitemuurse aktiwiteite

– Rekenaargeletterd

 

Doen nou aansoek! Stuur jou CV na: dirkcoetsee@htssasolburg.co.za

 

(vir aandag: Die Skoolhoof)

 

HTS SASOLBURG

SEMPER ALTIUS

 

Die suksesvolle kandidaat sal op 1 Augustus of so gou as moontlik daarna, moet kan begin.

 

____________________

 

Two dedicated language teachers (English Home Language / First Additional Language OR Afrikaans Huistaal / Eerste Addisonele Taal)

 

  1. Permanent Departmental post: gr. 10-12
  2. Permanent Governing Body post: gr. 10-12

 

Requirements

– Relevant teaching qualification

– Knowledge of CAPS

– SACE registered

– Extramural activities

– Computer literate

 

Apply now! Send your CV to dirkcoetsee@htssasolburg.co.za (for attention: The Principal)

 

Commencement of duty: 1 August or as soon as possible thereafter.

This website works best on Chrome and does not show correctly on Internet Explorer. Dismiss