KENRIDGE PRIMARY SCHOOL – GRADE 7 EDUCATOR

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

KENRIDGE PRIMARY SCHOOL - GRADE 7 EDUCATOR

 • Post Date:Apr 11, 2019
 • Views 1466
 • Application Instructions SEE BELOW
Job Description

Laerskool Kenridge / Kenridge Primary School
Skool Beheerliggaampos / Governing Body Vacancy

Senior Fase Onderwyser (Tweetalig – Afrikaans & Engels) /Senior Phase Educator (Bilingual – English & Afrikaans)
Graad Sewe pos. Aanvangsdatum 1 Julie 2019. / Grade Seven post. Starting 1 July 2019.

Vereistes / Requirements:
 •  Toepaslike onderwyskwalifikasie (minimum 4 jaar) met Afrikaans en / of Engels as spesialisvakke /
  Appropriate qualification (minimum 4 years) with English and / or Afrikaans as
  specialist subjects.
 • Ondervinding in onderrig van Afrikaans en Engels Huistaal /Experience in teaching English and Afrikaans Home Languages.
 • Ten volle tweetalig (Afrikaans & Engels) / Fully bilingual (English & Afrikaans)
 • Gevorderde rekenaarvaardigheid, insluitend ervaring in E-leer / Highly computer literate, including experience in E-Learning
 • Betrokkenheid by buitemuurse / ko-kurrikulêre aktiwiteite word vereis. Meld aktiwiteit en vlak van ondervinding / Involvement in the extra-mural / co-curricular programme of the school is required.
  State activities and level of experience.

Stuur ‘n volledige Curriculum Vitae, met TWEE referente en onlangse getuigskrifte (ten minste een nie ouer as ses maande nie) elektronies aan die Menslike Hulpbronbestuurder by /
Curriculum Vitae, including TWO contactable referees and recent testimonials (at least one
within the last six months), may be electronically submitted to the HR Manager at

soria.human@kenridge.org.za
teen / by 18 April 2019 @ 12:00.

‘n Aansoek waarborg nie ‘n onderhoud nie en die skool behou die reg voor om ‘n aanstelling te maak. Laerskool Kenridge is ‘n gelyke geleenthede werkgewer.
An application does not guarantee an interview and the school reserves the right not to make an appointment. Kenridge Primary School is an equal opportunities employer.