Hoërskool Noord-Kaap : Vakante Poste

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

Hoërskool Noord-Kaap : Vakante Poste

  • Post Date:May 20, 2019
  • Views 257
  • Application Instructions SEE BELOW
Job Description

HOËRSKOOL NOORD-KAAP – KIMBERLEY

SBL-AANSTELLING

AANSTELLINGSDATUM : 9 JULIE 2019

  • AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL (GRAAD 8 – 11)
  • LEWENSORIËNTERING (GRAAD 10 – 12)

ONDERRIGTAAL : AFRIKAANS EN ENGELS
STUUR ASSEBLIEF VOLLEDIGE CV MET BEWYS VAN ERVARING EN KWALIFIKASIES AAN:

Die Skoolhoof
Hoërskool Noord-Kaap
Privaatsak X5060
Hadisonpark
Kimberley
8306

e-pos: secretary@northerncapehigh.co.za

Tel: 053 – 832 4377
Faks: 053 – 832 2176

SLUITINGSDATUM: MAANDAG, 27 MEI 2019