Administratiewe Pos

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

Administratiewe Pos

 • Post Date:Sep 28, 2018
 • Views 499
 • Application Instructions SEE BELOW.
Laerskool Fontainebleau, Charles St, Fontainebleau, Randburg, South Africa
Job Description

Die volgende vakature bestaan tans by Laerskool Fontainebleau.  

 1. Administratief
 • Vereistes:
  • Toepaslike kwalifikasie/s
  • Vorige ervaring in ’n skoolopset in ’n administratiewe hoedanigheid.
  • Bogemiddelde Rekenaarvaardigheid, veral in Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook en D6+, asook die instandhouding van rekenaarnetwerke.
  • Vorige ervaring op Principal + / D6+
  • Kennis van Departement van Onderwys se vereistes rakende administrasie en data
  • Kennis van rekenaarnetwerke
 • Pligte sluit in:
  • Akademiese sekretaresse, tikster, opstelling van kurrikulum in D6+.
  • Weeklikse kommunikasie en dataversending aan Departement van Onderwys, SASAMS.
  • Voorbereiding van akademiese en algemene statistieke vir Departement van Onderwys.
  • Instandhouding van die skool se Rekenaarnetwerk en relevante begrotingsbestuur.
  • Bemarking en webblad.
  • Ander pligte soos deur die Beheerliggaam toegeken.
 • Algemeen
  • Volledige CV’s kan gestuur word aan mitzi@fontainebleau.co.za (e-pos) of 086 551 4277 (faks).  Merk asseblief u aansoek duidelik as Administratief.
  • Laerskool Fontainebleau behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.
  • Sluitingsdatum:  12 Oktober 2018
  • Indien u teen 18 Oktober 2018 nog nie vir ‘n onderhoud genooi is nie, was u aansoek onsuksesvol.

This website works best on Chrome and does not show correctly on Internet Explorer. Dismiss